Huw Stephens yw Llywydd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

huw stephens Image copyright Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai'r cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens fydd Llywydd yr Ŵyl yng Nghaerdydd eleni.

Bellach mae'r brodor o'r brifddinas, a chyn-ddisgybl Ysgol Glantaf, yn un o brif gyflwynwyr BBC Radio 1 a hefyd yn cyflwyno'n wythnosol ar BBC Radio Cymru.

Fel rhan o'i rôl fe fydd yn annerch cynulleidfa'r Pafiliwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod wythnos y Brifwyl, sy'n cael ei chynnal ym Mae Caerdydd rhwng 3-11 Awst.

Bydd hefyd yn cyflwyno Gig y Pafiliwn ar nos Fawrth yr Eisteddfod eleni, a hynny am y trydydd tro.

'Braint fawr'

Fe wnaeth Huw Stephens ymuno â Radio 1 yn 17 oed, gan roi cyfle iddo ddilyn ei angerdd am gerddoriaeth newydd.

Mae bellach yn wyneb a llais cyfarwydd ar y tonfeddi a'r teledu yng Nghymru a'r DU, gan gyflwyno hefyd ar Radio Cymru 2 a'r World Service.

Mae ei waith wedi mynd ag ef i lefydd gan gynnwys Venezuela, Patagonia, Barcelona, Gwlad yr Iâ a'r UDA, ac ef hefyd oedd yn gyfrifol am sefydlu Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd a'r Wobr Gerddoriaeth Gymreig.

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd ei fod yn "fraint fawr" cael bod yn Llywydd yr Ŵyl eleni.

"Caerdydd yw fy nghartref a fy nghanolbwynt, ac mae diwylliant Cymraeg yn rhan bwysig iawn o fy mywyd. Rwy'n edrych ymlaen yn arw at wythnos arbennig yn ein prifddinas," meddai.

Llynedd hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts oedd Llywydd y Brifwyl, gafodd ei chynnal yn Ynys Môn.

Straeon perthnasol