Ateb y Galw: Y rapiwr Ed Holden

Mr Phormula

Ed Holden, y rapiwr a'r bît-bocsiwr sy'n mynd yn ôl yr enw Mr Phormula, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Kizzy Crawford yr wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Chwarae tu allan yn tŷ chwaer fi yn Gaerwen, dwi'n meddwl o'n i tua 5 oed.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Pamela Anderson 'de, 'nuff said.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gwneud roli poli yn gymnasteg ysgol a rhwygo shorts fi... gutted.

Image caption Pwy sy'n ddrwg? Genod Genod Droog!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Bwyta chillis rhy boeth blwyddyn dwytha'!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cnoi gwinadd.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ar y ffordd fyny i Croesor (wrth ymyl lle dwi'n byw) ma' 'na fwrdd llechan mewn cae yn sbio lawr reit at Cob Port - lle anhygoel ac ysbrydol! Bwrdd llechan 'da ni'n galw fo.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Perfformiad Genod Droog yn Sesiwn Fawr 2007 - bangar o ddiwrnod a noson!

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Hapus / Positif / Passion at fywyd.

Image copyright Moviestore collection Ltd / Alamy
Image caption Mae Ed yn un o nifer o ffans o'r ffilm sydd wrth eu boddau â stori'r gŵr di-euog, Andy Dufresne, yn y carchar

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

The Shawshank Redemption, y ffilm o'r stori gan Stephen King - anhygoel.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

ODB o Wu Tang Clan - dwi'm angen deud byd arall!

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi'n ffan o Desperate Housewives, haha!


O Archif Ateb y Galw:


Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Hmmmmm... dim syniad.

Beth yw dy hoff gân a pham?

'Sgen i'm un rili, dyna be' sy'n grêt am fiwsig. Ma' caneuon yn adlewyrchu adegau gwahanol o dy fywyd - The Chemical Brothers - Block Rockin'Beats / Tystion - Diwrnod Braf / Prodigy - Diesel Power / SFA - Y Gwyneb Iau...

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cwrs cynta' - pâté. Prif gwrs - stecan. Pwdin - caws a bisgedi

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Dyl Mei. Hawdd.

Image caption Mae Ed ac Aneirin wedi perfformio gyda'i gilydd gyda Genod Droog ac fel Y Diwygiad... a phob amser yn edrych yn smart!

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Aneirin Karadog

Pynciau Cysylltiedig