Llais y Llywydd: Yr actores Siân Reese Williams

Sian rees Williams Image copyright Yr Urdd
Image caption Mae Siân Reese Williams wedi ymddangos mewn sawl drama gan gynnwys Y Gwyll, 35 Diwrnod, Emmedale a Requiem

Er i Siân Reese Williams gael ei geni yng Nglanaman, symudodd gyda'i theulu i fyw i Aberhonddu pan roedd yn bedair oed.

Aeth ymlaen i astudio Drama ym Mhrifysgol Hull cyn hyfforddi mewn actio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn 2008, wedi rhai blynyddoedd yn y theatr, ymunodd â chast Emmerdale, lle bu'n chwarae rhan Genesis Walker tan 2013.

Ers hynny mae Siân wedi i'w gweld yn nhrydedd cyfres Y Gwyll, a 35 Diwrnod ar S4C.

Yn ddiweddar, bu'n serennu yn y gyfres dditectif Craith, fydd yn cael ei darlledu fel Hidden ar y BBC yr wythnos nesaf, a hefyd yng nghynhyrchiad BBC/Netflix - Requiem.

Beth yw dy atgof cyntaf/hoff atgof o'r Urdd?

Fy atgof cynta' o'r Urdd oedd cystadlu yn yr unawd dan wyth oed pan roeddwn i'n bedair oed, a bod yn rhy fach i ddringo i'r sedd ar gefn y llwyfan. Nes i ddim ennill...

Disgrifia'r profiad o gystadlu yn yr Eisteddfod i berson o'r gofod.

Fel y Triwizard Tournament yn Harry Potter, heb yr hud a lledrith.

Yw'r profiad o gystadlu wedi bod o fudd yn dy fywyd proffesiynol?

Mae'n bendant wedi dysgu fi sut i ddelio gyda'r elfen gystadleuol. A sut i ddelio gyda cholli allan i bobl eraill - sydd yr un mor bwysig â llwyddiant.

Pa gystadleuaeth newydd hoffet ti weld yn rhan o'r Eisteddfod?

Ensemble sioe gerdd - mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd!

Disgrifia ardal Brycheiniog a Maesyfed i bobl sydd erioed wedi bod yna o'r blaen.

Lle prydferth, yn llawn pobl gyfeillgar sy'n gweithio'n galed i ddod â'r iaith Gymraeg i'r gymdeithas. A mynyddoedd!

Beth, yn dy farn di, yw'r peth gorau am yr Urdd?

Y cyfle i gwrdd â phobl ifanc o bob cornel o'r wlad, a'r ffaith ein bod ni'n dod at ein gilydd yn enw'r celfyddydau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol