Codi tŷ unnos Cymreig

Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen ger Machynlleth wedi bod yn gwthio ffiniau adeiladu tai cynaliadwy ers ei sefydlu yn 1973.

lleoliad Image copyright Channel 4

Ond nos Fawrth, 22 Mai, roedd y Ganolfan yn destun arbrawf oedd yn cyfuno adeiladu cynaliadwy a hen draddodiad Cymreig.

Ar raglen George Clarke's Amazing Spaces ar Channel 4, wnaeth tîm adeiladu'r rhaglen, gyda chymorth rhai o gyfeillion y Ganolfan a chrefftwyr lleol, geisio ail greu hen draddodiad y tŷ unnos ar safle'r Ganolfan yn hen chwarel lechen Llwyngwern.


safle Image copyright Canolfan y Dechnoleg Amgen

Yn ôl yr hen draddodiad, os roeddech yn medru adeiladu tŷ gyda phedwar wal, to a thân yn llosgi yn y grât mewn llai na diwrnod, yna roedd y tŷ a'r tir lle'r oedd y tŷ'n sefyll yn berchen i chi.


Pren wedi cyrraedd Image copyright Stu-Art Aviation

Mae'r pren ar gyfer prif ffrâm y tŷ wedi cyrraedd y safle - y cyfan o ffynhonnell leol wrth reswm.


adeiladu Image copyright Canolfan y Dechnoleg Amgen

Weithiau mae'r hen draddodiadau yn gorfod plygu i draddodiadau newydd yr hi-viz a hetiau caled.


gwell mesur dwywaith a thorri unwaith Image copyright Canolfan y Dechnoleg Amgen

Gwell mesur dwywaith a thorri unwaith.


Gwaith caled o flaen y camera teledu Image copyright Carwyn Jones

Mae'n anodd gweithio gyda rhywun yn eich gwylio'n ddiddiwedd.

ffram yn y niwl Image copyright Carwyn Jones

gwely Image copyright Carwyn Jones

Ar ôl diwrnod, a noson galed a gwlyb iawn, llwyddodd y tîm adeiladu i orffen y tŷ, a hyd yn oed llwyddo i roi carthen ar y gwely.

lle i gysgu Image copyright Channel 4

tan yn y grat Image copyright Carwyn Jones

Ac yn ôl canllawiau'r traddodiad, roedd rhaid cael tân yn y grât a mwg yn codi o'r simne.

tu fewn Image copyright Channel 4

y tim Image copyright Channel 4

Mae'r cyfan wedi gorffen... amser am lun o'r tîm i gofio.


yn ei gynefin Image copyright Channel 4

A dyma'r tŷ unnos yn ei gynefin, ac mae bellach ar agor i'r cyhoedd yn y Ganolfan ym Machynlleth.


Orielau eraill ar Cymru Fyw:

Pynciau Cysylltiedig