Arestio tri dyn wedi 'aflonyddwch' yn ardal Llanrhymni

Digwyddiad

Mae tri o bobl wedi cael eu harestio ar ôl honiadau o drywanu yng Nghaerdydd.

Cadarnhaodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod wedi eu galw i Countisbury Avenue yn Llanrhymni yn ystod oriau mân fore Sul wedi adroddiadau o ymladd ar y stryd.

Cafodd pedwar o bobl eu cludo i'r ysbyty.

Nos Sul dywedodd Heddlu'r De bod dau ddyn, 19 a 21 oed, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o greu ffrwgwd tra bod un arall, 31 oed, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Mae'r tri yn parhau yn y ddalfa.

Mae dau o'r pedwar a gafodd ddolur yn parhau yn yr ysbyty.

Pynciau Cysylltiedig