Carcharu gyrrwr oedd 'mewn tymer' pan laddodd feiciwr

eurico manuel costa Image copyright Heddlu De Cymru

Mae gyrrwr wedi cael ei garcharu am bedair blynedd a hanner ar ôl lladd beiciwr wedi iddo golli ei dymer yn ystod ffrae â'i gariad.

Cafodd Paul Garrett, 55, ei daro 10 troedfedd i'r awr yn dilyn y gwrthdrawiad gyda char Eurico Costa, 34, yn ardal Llandaf, Caerdydd.

Clywodd y llys fod Costa wedi bod yn ffraeo gyda'i gariad Iola Walters, 26, pan gollodd ei dymer a throi'r cerbyd ar draws y ffordd.

Fe yrrodd yn "ymosodol" ar ochr anghywir y ffordd cyn taro Mr Garrett wrth iddo feicio i'r gwaith.

'Chwalu fy mywyd'

Fe wnaeth Costa gyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ond dywedodd ei fod wedi colli rheolaeth ar y car wrth symud ei fisor haul.

Dywedodd llygad dystion fodd bynnag fod ei gariad wedi sgrechian arno wrth iddyn nhw ddod allan o'r car: "Beth wyt ti wedi'i wneud? Arglwydd mawr, beth wyt ti wedi'i wneud?"

Yna fe wnaeth hi ei daro ar ei ysgwydd, gan ddweud: "Pam wnes ti hynna? Wedes i wrthot ti i beidio gwneud hynna."

Dywedodd yr erlynydd James Wilson fod Costa wedi bod yn ffraeo gyda Miss Waters.

"Yn ei dymer fe dynnodd y fisor haul a gyrru ar draws y ffordd yn fwriadol yn ei ddicter er mwyn dychryn ei gariad."

Ychwanegodd fod Costa yn "flin ac yn rhwystredig" am nad oedd Miss Waters wedi rhoi sicrwydd iddo ynglŷn â'u perthynas.

Image copyright Hammond,Anna swp54672
Image caption Roedd Paul Garrett yn un o swyddogion Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd

Bu farw Mr Garrett, tad i dri o blant, o'i anafiadau yn yr ysbyty, awr a hanner wedi'r gwrthdrawiad ym mis Hydref y llynedd.

Dywedodd y barnwr Daniel Williams wrth Costa: "Y gwirionedd erchyll yw eich bod chi wedi ceisio dychryn eich cariad i orfodi ateb ganddi, a bod hynny wedi arwain at ddarn erchyll o beryglus o yrru.

"Fe wnaethoch chi roi terfyn mor ddiangen ar fywyd bywiog, a does dim modd dychmygu'r loes sydd wedi'i achosi."

Yn ogystal â chael ei garcharu, cafodd Costa waharddiad gyrru o bum mlynedd.

Mewn datganiad dywedodd gwraig Mr Garrett, Karen: "Roedd e'n graig i mi, allai ddim dechrau disgrifio'r boen, torcalon a phwysau mae hyn wedi'i achosi i'r teulu.

"Doeddwn i byth wedi dychmygu y bydden i'n colli cariad fy mywyd mewn ffordd mor greulon a thrasig. Bydd dim yn cymryd lle Paul - rydw i wedi fy chwalu'n llwyr."

Pynciau Cysylltiedig