Arestio dyn arall wedi marwolaeth anesboniadwy Y Rhath

Heol Richmond yn Y Rhath Image copyright Google
Image caption Daeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r dyn ar y stryd ar Heol Richmond

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod nhw wedi arestio ail berson wrth iddyn nhw barhau i ymchwilio i farwolaeth anesboniadwy yng Nghaerdydd.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Richmond yn ardal y Rhath nos Lun, 14 Mai, ar ôl i gorff dyn gael ei ganfod yn y stryd gan aelod o'r cyhoedd.

Fe gafodd ei drin gan barafeddygon ond bu farw yn y fan a'r lle.

Yn dilyn ymholiadau camerâu CCTV, mae dyn 39 oed o'r Rhath wedi cael ei arestio ar amheuaeth o fod yn ymwneud â chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon.

Apêl

Mae dyn 23 oed o ardal Sblot, oedd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad, wedi cael ei ryddhau o'r ddalfa wrth i'r heddlu barhau gyda'i ymchwiliad.

Dyw'r dyn a fu farw heb gael ei adnabod yn ffurfiol ond yn ôl y llu, y gred yw ei fod yn 48 oed ac o Dredelerch.

Mae adran Troseddau Difrifol Heddlu De Cymru yn apelio i unrhyw un oedd yn cerdded ar Heol Richmond nos Lun, allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu drwy ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol