CPD Bangor ddim am herio'r penderfyniad i wrthod trwydded

CPD Bangor

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi cadarnhau na fydden nhw'n herio penderfyniad y Gymdeithas Bêl-droed i wrthod trwydded fyddai ei angen i chwarae yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesaf.

Daeth penderfyniad ym mis Ebrill y byddai'r clwb yn disgyn o'r gynghrair am y tro cyntaf erioed wedi iddyn nhw fethu yn eu hapêl am drwydded ddomestig.

Fe wnaeth y clwb orffen yn ail yn yr Uwch Gynghrair ar ôl trechu'r Bala yng ngêm ola'r tymor.

Roedd y clwb wedi dweud yn wreiddiol eu bod yn "trafod gyda chynrychiolwyr cyfreithiol i herio'r penderfyniad".

Yn ôl y clwb, y rheswm gafodd ei roi dros fethu'r drwydded oedd problemau gyda'u gwybodaeth a'u datganiadau ariannol.

Image copyright Clwb Pêl-droed Caerdydd
Image caption Mae'r clwb yn chwilio am dîm rheoli newydd ar ôl i Kevin Nicholson a Gary Taylor-Fletcher adael

Mewn datganiad ar wefan swyddogol y clwb, maen nhw'n dweud gallai'r gost gyfreithiol adael y clwb mewn "sefyllfa beryglus" a chael effaith ar ddychwelyd i'r Uwch Gynghrair yn syth y tymor nesaf.

"Ar ôl derbyn cyngor cyfreithiol, fe allai cyfarwyddwyr Bangor gadarnhau nad oedd sicrwydd y byddai'r achos yn llwyddiannus," meddai'r datganiad.

"Mae tîm newydd o gyfrifwyr wedi cael eu penodi i sicrhau na fydd y sefyllfa yma yn digwydd eto, a bydd y drwydded yn cael ei chaniatáu'r tymor nesaf.

"Bydd gan CPD Bangor gyllideb mewn lle i gystadlu ar frig Cynghrair Undebol Huws Gray y tymor nesaf yn ogystal â'r cwpanau."

Roedd disgwyl i'r clwb gyhoeddi eu rheolwr newydd mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Iau, ar ôl i Kevin Nicholson a Gary Taylor-Fletcher adael y clwb.

Ond mae datganiad ar wefan y clwb yn dweud fod y gynhadledd wedi'i gohirio tan 23 Mai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol