Byw gyda'r clefyd seiliag
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Byw gyda chlefyd seliag

15 Mai 2018 Diweddarwyd 07:57 BST

Mae Coeliac UK yn rhybuddio fod oedi cyn cael diagnosis o glefyd seliag yn creu problemau iechyd cynyddol ar draws y Deyrnas Unedig, gyda chleifion heb ddiagnosis yn wynebu risg o ddioddef difrod niwrolegol a chymhlethdodau eraill.

Dywed yr elusen fod 1% o boblogaeth y DU yn byw gyda'r clefyd ond fod tua 500,000 heb gael eu diagnosis ar hyn o bryd.

Mae rhai sydd wedi cael diagnosis yn glynu at diet ddi-glwten.

Mae Cerys, 16 oed, o Gaerdydd yn dweud fod ei chyflwr yn gallu gwneud pethau'n anodd o ran bwyta ar adegau, ond ei bod yn bwysig rhag bod yn sâl.