Sgrinio dynion yn achub bywydau

aorta
Image caption Y aorta yn yr abdomen yw prif bibell waed y corff

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal dathliadau i nodi llwyddiant cynllun sgrinio ar gyfer dynion hŷn.

Mae pob dyn 65 oed yn cael gwahoddiad i gael eu sgrinio ar gyfer ymlediadau aortig yn yr abdomen - y brif bibell waed yn y corff.

Mae chwydd yn medru achosi gwaedu difrifol, ac mae'n gyfrifol am 230 o farwolaethau y flwyddyn yng Nghymru.

Ers 2013 mae 75,500 o ddynion wedi cael eu sgrinio ac fe gafwyd hyd i 905 achos o ymlediad.

Cafodd 140 eu cyfeirio i gael triniaeth gan wasanaethau fasgwlaidd.

Gwella wedi llawdriniaeth

Mae dros 96.5% o gleifion yn gwella gyda llawdriniaeth os cânt eu sgrinio mewn pryd.

Dywedodd Llywela Wilson, pennaeth y rhaglen sgrinio: "Ers ei lansio ar 1 Mai 2013, mae pedwar ym mhob pum dyn wedi mynychu eu sgan uwchsain sgrinio.

"Cyn y rhaglen, dim ond tair rhaglen sgrinio lleol oedd yng Nghymru.

"Trwy eu cyfuno yn un rhaglen genedlaethol, rydym wedi sicrhau bod pob dyn 65 oed sydd yn byw yng Nghymru ac wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn cael cynnig sgrinio."

Pynciau Cysylltiedig