Liz Saville
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Teuluoedd carcharorion yn 'dioddef'

11 Mai 2018 Diweddarwyd 06:44 BST

Dyw ymchwiliadau i farwolaethau mewn carchardai ddim yn cael eu cynnal yn ddigon cyflym na thrylwyr, yn ôl y grŵp ymgyrchu INQUEST.

Maent yn dweud bod gan ganddynt bryderon yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yng ngharchardai Cymru.

Yn ôl y grŵp mae ymchwiliadau i farwolaethau naturiol mewn carchardai wedi eu heffeithio gan doriadau i gyllid yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, y corff sy'n ymchwilio i farwolaethau ymhob carchar.

Ond gwadu'r honiadau mae'r ombwdsmon dros dro Elizabeth Moody gan ddweud eu bod nhw'n cyrraedd targedau.

Mae'r Aelod Seneddol Liz Saville Roberts yn dweud bod rhaid cofio bod yna effaith ar y teuluoedd pan mae eu hannwyliaid yn marw neu yn cael eu hanafu yn y carchar.