Arestio dyn wedi marwolaeth dyn o Gaerdydd yn Lerpwl

Trywanu Lerpwl Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Fatah Warsame o'i anafiadau

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn o Gaerdydd yn Lerpwl y penwythnos diwethaf wedi arestio dyn 24 oed ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Cafodd Fatah Warsame, 20 oed, ei ganfod wedi ei anafu yng nghanol y ddinas yn ystod oriau mân fore Sul 6 Mai.

Dywedodd ditectifs sy'n ymchwilio i'r digwyddiad fod y dyn sydd wedi ei arestio yn dod o Lerpwl, a'i fod hefyd wedi ei arestio ar gyhuddiad o fod â chyffur yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi.

Mae dau ddyn arall yn eu hugeiniau - un o Lerpwl ac un o Lundain - hefyd wedi eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Image caption Swyddogion fforensig yn archwilio'r ardal yng nghanol Lerpwl

Dywedodd y Prif Arolygydd John Middleton o Heddlu Glannau Mersi: "Rydw i'n parhau i apelio ar unrhyw un a oedd yn ardal Slater Street a Wood Street i ddod ymlaen, am y gallen nhw fod wedi gweld neu glywed rhywbeth allai fod yn hanfodol i'n hymchwiliad.

"Rydym yn benderfynol o ddarganfod pwy oedd yn gyfrifol am y drosedd ofnadwy hon a'u dwyn i gyfrif, a hoffwn annog pobl sydd ag unrhyw wybodaeth, dim ots pa mor fach, i gysylltu."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol