Cau ffordd wedi tân tancer yng Ngheredigion

Tân tancer Image copyright Lyn Rowland

Bu ffordd yng Ngheredigion ar gau am rhai oriau yn dilyn tân yn ymwneud â thancer.

Cafodd diffoddwyr eu galw i ffordd yr A487 ger Llanarth am 07:00 fore Mercher.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau wedi eu hanfon o Geinewydd ac Aberaeron i ddiffodd y fflamau.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad - gyda'r heddlu'n dargyfeirio'r traffig yn yr ardal - ond mae bellach wedi ailagor.

Disgrifiodd un llygad-dyst, Lyn Rowland, yr hyn a welodd hi: "Fe glywais i un ffrwydrad, ac un arall eto.

"Pan es i allan, fe welais i gab y lori ar dân a ffonio 999. Diolch byth, roedd gyrrwr y lori allan erbyn hynny."

Cafodd y ffordd ei hailagor oddeutu 13:30.

Pynciau Cysylltiedig