Teyrngedau i fachgen 11 oed o ardal Tregaron

Heddlu

"Mae ardal Tregaron o dan gwmwl wedi marwolaeth bachgen lleol 11 oed o'r ardal mewn damwain," medd y cynghorydd sir lleol Rhodri Evans.

Ddydd Sadwrn fe gadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys fod bachgen 11 oed wedi marw wedi gwrthdrawiad fore Gwener ar ffordd yr A485 rhwng Olmarch a Thregaron.

Dywedodd plismyn mai Tristan Silver oedd enw'r bachgen a'i fod yn dod o ardal Tregaron.

"Do'dd e ddim yn byw yn bell oddi wrthai fan hyn yn Llanio," meddai Rhodri Evans sy'n cynrychioli'r ardal ward Llangeitho ar Gyngor Ceredigion, "ac mae'r ardal gyfan o dan gwmwl.

"Mae'n gyfnod trist iawn ac ry'n yn meddwl am y teulu - ry'n ni gyd wedi cael ein syfrdanu gan y newydd."

Roedd Tristan yn ddisgybl yn Ysgol y Dderi, Llangybi.

Apelio am fwy o wybodaeth

Ddydd Sadwrn dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod eu meddyliau gyda theulu Tristan a bod y teulu yn cael cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Wedi'r gwrthdrawiad cafodd dynes 28 oed a phlentyn arall eu cludo i'r ysbyty - doedd eu hanafiadau nhw ddim yn rhai difrifol.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Subaru Legacy a Mitsubishi Shogun, oedd yn cludo anifeiliaid mewn trelar oodeutu 08:50 fore Gwener.

Roedd y Subaru glas yn teithio i gyfeiriad Llanbedr Pont Steffan tra bod y Mitsubishi du ar ei ffordd i gyfeiriad Tregaron.

Fe gafodd gyrrwr a'r teithiwr yn y Mitsubushi fân anafiadau.

Yn y cyfamser mae'r heddlu yn apelio am fwy o wybodaeth ac yn annog unrhyw dystion i ffonio uned blismona'r ffyrdd ar 101.