Nifer o Gymry yn cael eu gwobrwyo yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Elfed Hughes
Image caption Rhaglen Stephen Hughes - mab y diweddar Elfed Hughes - yn ennill y categori rhaglen ddogfen radio

Roedd y rhaglenni 'Meddwl am Dad' a 'Hillsborough - yr Hunllef Hir' ymhlith y rhaglenni o Gymru a gafodd lwyddiant yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Llanelli eleni.

Cafodd y rhaglen 'Meddwl am Dad' ei chyflwyno gan y newyddiadurwr Stephen Hughes ac roedd yn ymdrin ag iechyd meddwl a hunanladdiad ymhlith ffermwyr.

Yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Llanelli enillodd y rhaglen y categori i raglenni dogfen radio.

Ym mis Medi 2015, bu farw tad Stephen, Elfed Hughes, ar ei fferm yn Ynys Môn. Roedd e wedi lladd ei hun.

Wrth gael ei holi gan Cymru Fyw dywedodd Stephen Hughes ei fod yn falch o'r wobr a'i fod yn gobeithio "y bydd hi'n tynnu sylw pobl eto at iechyd meddwl ffermwyr.

"Yr hyn sy'n hynod bwysig yw fod pobl sy'n dioddef o iechyd meddwl neu sydd angen cymorth yn siarad am hynny ac yn fodlon rhannu eu profiadau."

Cafodd y rhaglen 'Meddwl am Dad' ei darlledu ar Radio Cymru y llynedd.

'Ailymweld â Hillsborough yn brofiad anodd'

Mae'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn cael ei chefnogi gan y diwydiant darlledu a ffilmiau, a sefydliadau diwylliannol a datblygu economaidd ledled y gwledydd Celtaidd.

Mae'r Ŵyl flynyddol yn dridiau o ddathlu darlledu, talent ffilm a rhagoriaeth o'r Alban, Iwerddon, Ynys Manaw, Cymru, Cernyw a Llydaw.

Enillwyd Gwobr Ysbryd yr Ŵyl gan y rhaglen ddogfen Hillsborough - yr Hunllef Hir (cwmni Rondo).

Image caption 'Roedd dweud hanes y cefnogwyr o ogledd Cymru yn rhoi ongl newydd nad oedd wedi ei gweld o'r blaen'

Dywedodd Dylan Llewelyn, cyflwynydd a chyd-gynhyrchydd y rhaglen: "Mae hanes Hillsborough a 96 fu farw yn gyfarwydd i lawer, ac ry' ni oll yn cydymdeimlo gydag empathi am eu colled a'u dioddefaint nhw.

"Ond mae'r effaith yn mynd ymhell y tu hwnt i glwb Lerpwl, ac roedd dweud hanes y cefnogwyr o ogledd Cymru yn rhoi ongl newydd nad oedd wedi ei gweld o'r blaen.

"Er y teimlad o falchder ynddi, yn bersonol, roedd y broses o agor fy hun allan i ail ymweld â phrofiadau a gofidiau yn gyhoeddus yn brofiad anodd, fel oedd hi i'r rhai fu'n cymryd rhan."

Y ddrama Bang (Joio), a ddaeth i'r brig yng nghategori y Gyfres Ddrama orau.

Fe enillodd Y Salon (Boom Cymru) y wobr am y gyfres Adloniant Orau a daeth yr arbrawf cymdeithasol am ofal rhwng cenedlaethau, Hen Blant Bach (Darlun), i'r brig am y rhaglen Adloniant Ffeithiol orau.

Roedd yna ogystal ddwy wobr arall i'r BBC - y naill i'r gyfres ffeithiol Valley Cops a'r llall i'r rhaglen Our Summer - The Story of Wales at Euro 2016 - dogfen yn olrhain llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

Ac yn yr Wyl cyfryngau Celtaidd yn Llanelli heno, rhaglen ddogfen Hillsborough - yr Hunllef Hir gan gwmni Rondo enillodd wobr Ysbryd yr Wyl, ac fe gipiodd drama Bang ar S4C y wobr am y ddrama gyfres orau. Y pnawn 'ma fe enillodd rhaglen y newyddiadurwr Stephen Hughes y wobr yn y categori dogfen radio orau. Fe gafodd y rhaglen 'Meddwl Am Dad' - oedd yn ymdrin a iechyd meddwl a hunanladdiad ymhlith ffermwyr, ei darlledu y llynedd ar Radio Cymru.