Gwrthdrawiad Casnewydd: Cyhuddo trydydd person

Police cordon
Image caption Cafodd tair menyw ac un dyn eu hanafu ar y stryd hon yng Nghasnewydd

Mae plismyn wedi cyhuddo trydydd person wedi digwyddiad a anafodd pedwar o bobl yng Nghasnewydd ddydd Sul.

Cafodd swyddogion eu galw i Stryd Cambrian oddeutu 05:30.

Mae dau ddyn eisoes wedi bod ger bron llys ac wedi'u cadw yn y ddalfa.

Dywedodd Heddlu Gwent bod person 19 oed wedi'i gyhuddo o achosi ffrwgwd a bod disgwyl iddo fynd ger bron ynadon fore Sadwrn.

Yn gynharach yr wythnos hon fe fu McCauley Cox, 18 oed, o Gasnewydd o flaen llys ar gyhuddiad o geisio llofruddio ac o yrru'n beryglus.

Mae Ben Thomas, 19 oed, hefyd o Gasnewydd wedi cael ei gyhuddo o achosi ffrwgwd.

Dyw hi ddim yn hysbys hyd yma pwy yw'r trydydd dyn sydd wedi cael ei gyhuddo.

Yn dilyn y digwyddiad fore Sul cafodd dwy ddynes eu cludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Fe gafodd un o'r menywod anaf difrifol i'w dueg (spleen), ac mae hi hefyd wedi cael llawdriniaeth ar ei ffêr.

Mae'r ddynes arall mewn ysbyty yn Birmingham ar ôl dioddef llosgiadau a niwed i'r nerfau. Clywodd y llys fod ei braich hefyd wedi torri.

Cafodd dau berson arall hefyd eu hanafu ond mae nhw bellach wedi gadael yr ysbyty.

Image copyright Cyfryngau cymdeithasol
Image caption Mae pobl sydd wedi ffilmio'r digwyddiad yn cael eu hannog i gysylltu â'r heddlu