Helen Davies
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynllun ysgol gynradd i dynnu sylw at broblem blastig

8 Mai 2018 Diweddarwyd 07:03 BST

Cynllun blaendal ar gyfer poteli diod a mwy o lefydd cyhoeddus i gael dŵr am ddim - dyma yw rhai o gynlluniau Llywodraeth Cymru i leihau'r defnydd o gynnyrch plastig sy'n cael ei daflu.

Mae'r llywodraeth yn cyhoeddi'r manylion ddydd Mawrth.

Maent hefyd eisiau sefydlu cronfa £15m i gynghorau lleol er mwyn gwella casgliadau gwastraff plastig ond mae elusennau yn annog gweinidogion i weithredu'n gyflym.

Yn Ysgol Gynradd Rhiwbeina mae cynllun wedi dechrau er mwyn ceisio tynnu sylw at y broblem o blastig un tro.

Yr athrawes Helen Davies sy'n esbonio'r cynllun.