Yr Athro Iwan Davies
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Pwysig buddsoddi mewn prifysgolion er mwyn cystadlu'

8 Mai 2018 Diweddarwyd 07:46 BST

Mae pump o wyth prifysgol Cymru wedi gweld gostyngiad yn nifer eu myfyrwyr dros y tair blynedd diwethaf, a dau wedi cwympo bron i chwarter.

Ers 2013/14 mae nifer y myfyrwyr ym mhrifysgolion Glyndŵr Wrecsam ac Aberystwyth wedi cwympo 24%.

Ond dros yr un cyfnod fe wnaeth cofrestriadau i Brifysgol Abertawe godi 29%.

Yn ôl yr Athro Iwan Davies, dirprwy is-ganghellor Prifysgol Abertawe, mae'n bwysig bod yna arian yn cael ei fuddsoddi yn y sector prifysgolion yng Nghymru er mwyn gallu parhau i gystadlu.