Cynnig brechiadau Hepatitis A i 60 mewn ysgol ym Mhowys

Brechiad Image copyright Getty Images

Mae achos o Hepatitis A wedi arwain at gynnig brechiadau mewn ysgol gynradd ym Mhowys.

Bydd tua 60 o bobl sy'n gysylltiedig ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llan-gors yn cael cynnig y brechiad.

Staff a disgyblion ym mlynyddoedd tri, pedwar a phump fydd yn derbyn y brechiadau ddydd Iau, yn dilyn cadarnhad bod person sy'n ymwneud â'r ysgol wedi dal yr haint.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Chyngor Powys a Bwrdd Iechyd Powys, er mwyn ymchwilio i ffynhonnell yr haint, cyflwyno brechiadau a chynghori'r cyhoedd.

Nid oes unrhyw arwydd bod yr haint wedi'i gael ar eiddo'r ysgol, ac mae'r ysgol yn cydweithio'n llawn â'r trefniadau.

'Lledu'n hawdd'

Mesur rhagofalus yw'r sesiwn brechu yn yr ysgol, gan fod Hepatitis A yn lledu'n hawdd rhwng plant ifanc.

Er bod symptomau'r haint yn "annymunol", yn ôl Dr Christopher Johnson, ymgynghorydd diogelu iechyd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, dydy'r salwch "ddim yn para'n hir fel arfer" a phrin yw'r achosion lle mae'r salwch yn ddifrifol.

Dywedodd mai "salwch ysgafn" mae plant yn ei gael yn aml neu dydyn nhw ddim yn cael symptomau o gwbl.

Gall symptomau gynnwys rhai tebyg i'r ffliw "fel blinder, poenau cyffredinol, pen tost a thwymyn, yn ogystal â cholli archwaeth, cyfog neu chwydu, poen yn y bol, y clefyd melyn, troeth tywyll iawn a chroen coslyd".

Fe danlinellodd pwysigrwydd golchi dwylo wrth fwyta a pharatoi bwyd ac ar ôl mynd i'r tŷ bach er mwyn osgoi lledu'r haint.

Dydy brechiad Hepatitis A ddim yn cael ei gynnig i bawb gan y GIG oherwydd bod yr haint mor anghyffredin yn y DU.

Gallwch gyfeirio at wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru am fwy o wybodaeth am yr haint.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol