Cwis: Saith cwestiwn am siaradwyr Cymraeg

Mae pobl wedi bod yn siarad yr iaith Gymraeg ers canrifoedd - yng ngeiriau Dafydd Iwan, 'er gwaetha pawb a phopeth, ry'n ni yma o hyd'!

Ond faint ydych chi'n ei wybod am siaradwyr yr iaith? Dyma saith cwestiwn i brofi'ch gwybodaeth... mae 'na ambell i ateb annisgwyl yma!

★ Os na fydd y cwis yn ymddangos ar eich dyfais, pwyswch yma ★

Cwisys eraill ar Cymru Fyw:


[Mae'r cwis yma yn defnyddio ffigyrau'r cyfrifiad]