Figaniaeth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Figaniaeth: 'Rhaid i'r diwydiant ddal i fyny'

1 Mai 2018 Diweddarwyd 17:17 BST

Mae'r Gymdeithas Figanaidd yn bwriadu gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod opsiynau figan ar gael mewn llefydd fel ysgolion ac ysbytai.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae mwy a mwy o bobl yn dewis bwyta diet figanaidd ond dyw hynny ddim wastad yn cael ei adlewyrchu yn y dewis sydd ar gael mewn ffreuturau.

Mae'r elusen yn amcangyfrif bod tua hanner miliwn o figaniaid yn y DU, gydag ymgyrchoedd fel Veganuary yn mynd yn fwyfwy poblogaidd.

Yn ôl y deietegydd arbenigol, Sioned Quirke, mae'n bryd i'r diwydiant bwyd a'r archfarchnadoedd ehangu eu darpariaeth o fwyd figan.