Prifysgolion i dderbyn £1.2m ar gyfer y Sefydliad Codio

Codio mewn ysgolion Image copyright Getty Images

Bydd buddsoddiad gwerth £1.2m i alluogi dwy brifysgol yng Nghymru i gymryd rhan yn Sefydliad Codio'r DU yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe fydd yn rhan o'r cynllun, sydd â'r bwriad o "helpu creu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr digidol".

Bydd y cyllid yn cynnwys hyd at £200,000 ar gyfer mentrau codio mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sydd yn gyfrifol am y buddsoddiad.

Mae'r buddsoddiad hwn yn ychwanegol i ymgyrch gwerth £1.3miliwn i gysylltu disgyblion yng Nghymru â maes codio a gyhoeddwyd y llynedd.

Y Sefydliad Codio

Cafodd y Sefydliad Codio ei greu gan Lywodraeth y DU i fod yn ganolbwynt gwladol ar gyfer gwella darpariaeth sgiliau digidol.

Mae'n cynnwys prifysgolion, busnesau ac arbenigwyr o faes y diwydiant, gan gynnwys IBM, BT a Microsoft.

Bydd y cyllid yn talu am gyfrifiaduron a chyfarpar cysylltiedig ar gyfer labordai Technocamps, sy'n darparu profiad ymarferol o ddefnyddio codio i athrawon a dysgwyr.

Bydd hefyd yn talu am swyddogion cydgysylltu ysgolion a busnesau, ac am sefydlu clybiau i ennyn diddordeb y gymuned mewn codio.

Beth yw codio?

  • Mae codau cyfrifiadurol yn set o reolau a chyfarwyddiadau, gan ddefnyddio geiriau a rhifau;
  • Pan rydych chi'n eu gosod nhw yn y drefn gywir, bydd yn dweud wrth y cyfrifiadur beth i'w wneud;
  • Codio yw beth sy'n ei gwneud hi'n bosib creu meddalwedd cyfrifiadurol, apiau a gwefannau;
  • Mae'r apiau ar eich ffôn, Facebook - hyd yn oed y dudalen we hon - wedi eu creu gan ddefnyddio cod.
Image caption Mae hi'n "hanfodol" fod gan bobl ifanc sgiliau digidol o'r radd flaenaf yn ôl Kirsty Williams

'Rhan o'n bywyd bob dydd'

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams fydd yn cyhoeddi'r cyllid yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth.

Dywedodd Mrs Williams: "Mae cod ym mhobman ac mae'n rhan o'n bywyd bob dydd. Mae'n hanfodol cael sgiliau digidol o'r radd flaenaf ac mae'n hollbwysig bod y gallu a'r wybodaeth gan bobl ifanc i ddatblygu yn y maes hwn.

Ychwanegodd Ysgrifennydd y Cabinet: "Mae'n bwysig hefyd y bydd yr arian yn eu galluogi nhw i wneud gwaith yn y gymuned, gan adeiladu ar y camau rydym wedi'u cymryd eisoes i sicrhau bod codio'n rhan o'r broses ddysgu yn ein hysgolion."

Dywedodd David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC fod hwn yn "gyfle i ddatblygu gweithgarwch codio i fyfyrwyr a phobl ifanc yng Nghymru i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau o ran sgiliau".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol