Torf yn amgylchynu car yng Nghasnewydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Torf yn amgylchynu car yn nigwyddiad Casnewydd

29 Ebrill 2018 Diweddarwyd 17:02 BST

Mae dyn lleol 18 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi anaf trwy yrru'n beryglus wedi i bedwar o bobl eu taro gan gar yng Nghasnewydd.

Cafodd y pedwar eu cludo i'r ysbyty wedi iddyn nhw gael eu taro gan y car, wnaeth ddim stopio yn dilyn y gwrthdrawiad.

Mae fideo wedi ymddangos sy'n dangos car wedi'i amgylchynu gan dorf o bobl.

Mae'n ymddangos bod y car yn gyrru am y ôl cyn mynd ymlaen tra bo pobl yn neidio o'r ffordd.