Siwan Hywel
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Cosbi eu hunain digon'

27 Ebrill 2018 Diweddarwyd 06:42 BST

Byddai merched sydd yn cyflawni mân droseddau yn elwa mwy o gael cefnogaeth yn y gymuned yn hytrach na chael eu hanfon i garchar medd corff sy'n cynrychioli ynadon yng Nghymru a Lloegr.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf mae nifer y merched yng Nghymru sydd yn cael dedfryd carchar o chwe mis neu lai wedi cynyddu ymysg yr holl heddluoedd heblaw heddlu Dyfed Powys.

Ond yn ôl John Bache, cadeirydd Cymdeithas yr Ynadon does dim llawer o fudd mewn dedfrydau byr.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud eu bod yn buddsoddi mewn gwell gwasanaethau aml-asiantaeth.

Yn ne Cymru mae cynllun rhwng Safer Wales a Heddlu De Cymru yn ceisio atal merched sy'n cyflawni mân droseddau rhag gorfod ymwneud gyda'r system gyfiawnder troseddol.

Mae Siwan Hywel, sy'n gweithio gyda'r cynllun, yn dweud mai cymorth sydd angen ar y menywod yma yn aml er mwyn goresgyn eu problemau.