Wy cynta i iâr newydd y Gweilch Dyfi
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ŵy cynta i iâr newydd Gweilch Dyfi

24 Ebrill 2018 Diweddarwyd 16:00 BST

Mae iâr newydd wedi bridio gyda cheiliog Gweilch y Dyfi, ar ôl i'r iâr arferol, Glesni, fethu a dychwelyd o Affrica.

Ers chwe mlynedd mae Monty, y ceiliog, wedi magu 12 cyw gyda Glesni, ond nawr mae 'Blue 3J' wedi dodwy ŵy yn y nyth uwchben gwlyptiroedd y Dyfi ar ôl dal sylw Monty 16 diwrnod yn ôl.

Yn ôl gwirfoddolwyr gyda Phrosiect Gweilch y Dyfi, mae'n anhebygol nawr y bydd Glesni yn dychwelyd, a'r ofnau ydy ei bod hi wedi marw.

Mae disgwyl i 'Blue 3J' ddodwy o leiaf un ŵy arall dros y dyddiau nesaf.

HAWLFRAINT LLUNIAU: YMDDIREDOLAETH NATUR MALDWYN