Cyhuddiad achosi poen meddwl 'ddim yn wir'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Carwyn Jones: Cyhuddiad o achosi poen meddwl 'ddim yn wir'

20 Ebrill 2018 Diweddarwyd 14:15 BST

Mae Carwyn Jones yn dweud ei fod "ddim yn gweld" sut mae ei ymddygiad diweddar wedi achosi "gofid sylweddol" i deulu Carl Sargeant.

Mae cyfreithwyr teulu'r cyn-weinidog wedi beirniadu oedi yn y broses o gynnal ymchwiliad i'r ffordd y cafodd ei ddiswyddo o gabinet Llywodraeth Cymru, bedwar diwrnod cyn iddo gael ei ganfod yn farw.

Daniel Davies fu'n holi'r prif weinidog yn Ysgol Awel y Mynydd, Llandudno ar drothwy cynhadledd y blaid Lafur.