Pallial: Cyn-ddirprwy bennaeth cartref o flaen llys

Pallial
Image caption Bryan Davies yn mynd o flaen llys ynadon Llandudno fis Awst 2017

Mae achos yn erbyn cyn-weithiwr cartref plant sydd wedi ei gyhuddo o ymosod yn rhwiol ar fechgyn yn y 1970au wedi dechrau yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Mae Bryan Davies, oedd yn ddirprwy bennaeth ar uned yng nghartref Ystrad Hall ger Llangollen, yn wynebu 29 cyhuddiad o ymosod yn rhywiol, yn ogystal â chyhuddiadau o greu lluniau anweddus o blant, a chymell plant i fod yn rhan o weithredoedd rhywiol dros y rhyngrwyd.

Cafodd ei arestio ar ynys Gozo ym Malta fis Awst 2017.

Mae'n gwadu pob cyhuddiad yn ei erbyn.

Cyhuddo o gam-drin

Yn eu datganiad i'r llys, dywedodd yr erlyniad fod Mr Davies, sy'n 71 oed, wedi ei gyhuddo o gam-drin preswylwyr ifanc Eirianfa, uned o fewn Ystrad Hall, oedd yn gofalu am fechgyn hyd at 16 oed.

Mae 11 o bobl - yr ieuengaf ohonyn nhw'n 11 oed ar y pryd, a'r hynaf yn 14 oed - yn dweud fod Bryan Davies wedi ymosod arnyn nhw mewn gwahanol leoliadau - yn ei swyddfa, yn ei dŷ oedd yn agos i'r cartref ac mewn adeilad ar dir y cartref.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn tawel, cryf yn gorfforol.

Disgrifiodd rhai sut y cynigiodd y diffynnydd alcohol a sigarennau iddyn nhw. Dywedodd un preswyliwr fod Mr Davies wedi addo y cai e ymweld â'i gartref petai'n "cydweithredu".

Clywodd y rheithgor hefyd fod Bryan Davies wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen o Eirianfa ym 1978. Cafodd ei ddiswyddo o'i rôl yn y cartref wedi hynny.

Mae'r tystion wedi dod yn eu blaenau o ganlyniad i ymchwiliad Pallial, sef ymchwiliad yr Astiantaeth Troseddu Cenedlaethol i achosion hanesyddol o gamdrin plant.

Mae Bryan Davies wedi pledio'n ddieuog i'r holl gyhuddiadau ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol