Gwrthwynebiad i gais gŵyl Welshfest am drwydded

Gwyl cerddorol Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Welshfest yn gobeithio denu torf o hyd at 5,000

Mae dyfodol yr ŵyl gerddoriaeth gyfoes, Welshfest, yn y fantol yn dilyn gwrthwynebiad i gais y trefnwyr am drwydded.

Roedd disgwyl i'r ŵyl ddenu hyd at 5,000 o bobl i'r safle ar Stad Coedarhydyglyn ger Caerdydd ym mis Gorffennaf.

Daw'r galwadau i wrthod y cais yn sgil pryderon am y lefelau sŵn posib.

Bydd is-bwyllgor trwyddedu Cyngor Bro Morgannwg yn cyfarfod ar 20 Ebrill i benderfynu os gaiff yr ŵyl barhau i fynd yn ei blaen.

'Llwyfan i dalent leol'

Mae'r ŵyl, sydd i fod i gael ei chynnal rhwng 27 a 29 Gorffennaf wedi cyhoeddi dros 100 o artistiaid fel rhan o'r adloniant.

Ymysg yr artistiaid sydd eisoes wedi eu cyhoeddi mae Goldie Lookin' Chain, Kizzy Crawford, Chroma a sawl artist arall o Gymru.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ŵyl fod yr elfen Gymreig yn rhan bwysig iawn o'r trefnu, a'u bod yn ceisio apelio i gynulleidfaoedd o bob oedran.

"Mae rhoi'r cyfle i dalent leol chwarae yn Welshfest yn bwysig i mi," meddai.

"Mae cynnig llwyfan fel hyn yn rhoi'r cyfle iddyn nhw chwarae i gynulleidfaoedd newydd ac o fwy o faint."

'Pryderon difrifol'

Mae'r gwrthwynebiad i drwydded Welshfest yn dod wedi cais yr ŵyl i werthu alcohol a chwarae cerddoriaeth hyd at 02:00.

Daeth y cwyn swyddogol gan y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir - sy'n cynnig gwasanaeth iechyd amgylcheddol i gynghorau Caerdydd, Pen-y-bont a Bro Morgannwg.

Dywedodd Sue Brown, llefarydd ar ran y sefydliad: "Mae gen i bryderon difrifol am y diffyg gwybodaeth sydd ar gael am y cais yn ogystal â rheolaeth y digwyddiad yn gyffredinol."

Mae'r sefydliad yn gofyn i'r holl gerddoriaeth ddod i ben erbyn 23:00 a bod gwerthiant alcohol yn gorffen am 22:40 os gaiff y cais am drwydded ei dderbyn.

Nid oedd Cyngor Bro Morgannwg yn fodlon gwneud sylw ar y mater.