Cyhoeddi lluniau CCTV wedi lladrad ym manc HSBC Dinbych

lluniau cctv Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r troseddwr honnedig yn cael ei ddisgrifio fel dyn maint canolig sydd tua 6 troedfedd o dadra

Mae swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru sy'n ymchwilio i ladrad banc yn Ninbych ddydd Mawrth, wedi cyhoeddi lluniau CCTV o ddyn sy'n cael ei amau.

Fe gafodd swyddogion eu galw i fanc HSBC yn nhref Dinbych am tua 10:20 fore Mawrth, wedi adroddiadau fod dyn wedi bygwth staff gydag arf wedi ei guddio mewn bag.

Fe lwyddodd y dyn i ddianc gyda swm o arian, ac fe gafodd ei weld ddiwethaf yn ffoi i gyfeiriad y maes parcio aml-lawr yn y dref.

Mae'r troseddwr honedig yn cael ei ddisgrifio fel dyn canolig ei faint, tua 6 troedfedd o daldra.

Roedd y dyn sy'n cael ei amau yn gwisgo mwgwd gyda marciau arno, trowsus jîns lliw glas tywyll, gwasgod gweithwyr lliw melyn llachar, a menig du.

Image copyright Google

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Simon Kneale o adran CID Llanelwy: 'Yn ffodus, ni chafodd neb ei niweidio'n gorfforol yn ystod y digwyddiad hwn. Fodd bynnag, roedd yn brofiad ofnadwy a dychrynllyd i'r staff ac aelodau'r cyhoedd oedd yn y banc ar y pryd.

"Mae angen i ni ddal y troseddwr hwn yn gyflym, ac rydym yn gofyn i'r gymuned leol ein helpu drwy roi unrhyw wybodaeth berthnasol i ni.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un oedd yn ardal Vale St ar y pryd i feddwl a oedd unrhyw rai neu gerbydau yn ymddwyn yn amheus naill ai ar Vale St neu ar y ffyrdd cyfagos.

"Rydym hefyd yn apelio ar unrhyw yrwyr a allai fod wedi bod yn yr ardal sydd â chamerâu yn eu ceir i gysylltu â ni, rhag ofn eu bod wedi ffilmio rhywbeth a allai fod o gymorth i ni."

Mae'n bosib i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ag adran CID Llanelwy ar 101.

Straeon perthnasol