Cyngor Catrin Brooks i rieni
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Beth all rhieni ei wneud i helpu eu plant adeg arholiadau TGAU

18 Ebrill 2018 Diweddarwyd 10:09 BST