Achub dau ddyn o Sir Benfro o fynydd yng Ngwlad yr Iâ

Achub Gwlad yr Ia Image copyright FACEBOOK
Image caption Cafodd 30 o ddringwyr proffesiynol a hofrennydd eu hanfon i helpu Michael Hughes a Dayne Stone

Fe gafodd dau ddyn o Sir Benfro eu hachub o fynydd anghysbell yng Ngwlad yr Iâ, wedi iddyn nhw fynd i drafferthion wrth fentro allan i ddringo yn y nos.

Cafodd 30 o ddringwyr proffesiynol a hofrennydd eu hanfon i helpu Dayne Stone o Ddoc Penfro a Michael Hughes o Benalun, wedi iddyn nhw benderfynu dringo mur o rew am 20:00 nos Sul.

Mewn fideo ar Facebook, eglurodd Mr Stone eu bod wedi teithio trwy geunant cyn dechrau dringo: "Roedd hi'n mynd yn fwy a mwy serth wrth inni ddringo ia fertigol."

"Roedden ni'n meddwl, pan fydden ni'n cyrraedd y copa, y byddai yna lwybr hawdd yn ôl i lawr. Ond nid felly roedd hi."

Image copyright FACEBOOK/ DAYNE STONE
Image caption Roedd y ddau'n meddwl y byddai yna lwybr hawdd yn ôl i lawr y mynydd

Roedd y ddau yn teithio gyda ffrind yng Ngwlad yr Iâ, a phan sylweddolon nhw na fydden nhw'n gallu cyrraedd yn ôl i lawr, fe fflachion nhw olau fflachlamp at eu ffrind er mwyn iddo fynd i 'nôl help.

Cafodd y 30 dringwr proffesiynol eu galw allan, ond doedden nhw ddim yn gallu eu cyrraedd, a bu'n rhaid anfon hofrennydd i'w hachub yn y pendraw.

Dywedodd Mr Stone fod y profiad wedi bod yn un brawychus, a'u bod yn rhewi, er gwaethaf adroddiadau yn y wasg leol bod ganddyn nhw'r offer pwrpasol.