Dedfryd o 12 mis dan glo i filwr hiliol o Bowys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu West Midlands
Disgrifiad o’r llun,
Mae Vehvilainen yn hanu o'r Ffindir ond roedd yn byw ym marics y fyddin ym Mhontsenni pan gafodd ei arestio

Mae milwr 33 oed o Bowys sy'n cydnabod ei fod â daliadau hiliol wedi cael dedfryd o 12 mis o garchar ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o gael arf yn ei feddiant.

Cafwyd hyd i chwistrellydd nwy (pepper spray) mewn tŷ yn Llansilin yr oedd yr Is-Gorpral Mikko Vehvilainen yng nghanol ei adnewyddu.

Hefyd yn y tŷ fe gafwyd hyd i lun o'r diffynnydd yn gwneud ystum Natsïaidd yn ogystal â nifer fawr o gyllyll a gynnau roedd yn eu cadw'n gyfreithiol..

Wrth ei ddedfrydu ar ddiwedd achos wnaeth bara pum wythnos yn Llys y Goron Birmingham, fe ddywedodd y Barnwr Melbourne Inman QC fod Vehvilainen wedi "glynu'n ddwfn dros gyfnod hir" wrth ideoleg hiliol.

"Gobeithio y bydd cyfnod dan glo yn eich galluogi i ystyried yr hyn rydych am ei gyflawni ... eich bod yn cefnu ar y cyfan."

Roedd Vehvilainen - sy'n briod ac yn dad i dri o blant - yn aelod o Gatrawd Royal Anglian.

'Dim dadl ei fod yn hiliol'

Pan gafodd ei arestio yn y cartref teuluol yng ngwersyll y fyddin ym Mhontsenni ger Aberhonddu ym Medi 2017, fe ddywedodd wrth ei wraig bod hynny'n digwydd am ei fod yn "wladgarwr".

Ddydd Iau fe gafodd y llys Vehvilainen yn ddieuog o gael dogfen yn ei feddiant allai fod o gymorth i drefnu gweithred terfysgol, sef maniffesto'r llofrudd Anders Breivik o blaid goruchafiaeth pobl gwyn.

Penderfynodd y rheithgor hefyd ei fod yn ddieuog o ddau gyhuddiad o gyhoeddi negeseuon ar-lein allai ysgogi casineb hiliol.

Dywedodd bargyfreithiwr Vehvilainen, Pavlos Panyai QC, "nad oes dadl ei fod yn hiliol" ond bod arddel safbwyntiau o'r fath ynddo'i hun ddim yn drosedd.

Ychwanegodd bod gyrfa'r diffynnydd gyda'r fyddin ar ben, a'i fod wedi dwyn anfri ar ei hun.