Arestio llofrudd wedi apêl gyhoeddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Christopher Paul ei garcharu am oes yn 1992

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi eu bod wedi arestio dyn yr oedden nhw'n chwilio amdano iddo dorri amodau ei drwydded.

Dywedodd yr heddlu fod Christopher Paul, 45, o Gaerffili wedi ei garcharu am lofruddiaeth yn 1992.

Cafodd Paul ei ryddhau ar drwydded o garchar Parc, Pen-y-bont, ar 21 Mehefin 2016.

Yn gynharach yn yr wythnos fe wnaeth Heddlu Gwent gyhoeddi apêl yn gofyn am wybodaeth er mwyn ceisio dod o hyd i Paul.

Wrth gyhoeddi ddydd Gwener eu bod wedi arestio'r dyn fe wnaeth yr heddlu ddiolch i'r cyhoedd am eu cymorth yn y mater.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aneurin Caradog Williams ei ddarganfod yn farw yn ei gartref

Fe wnaeth Paul gael dedfryd o garchar am oes yn 1992 am lofruddio cyn-athro celf y flwyddyn flaenorol.

Cafodd Aneurin Caradog Williams, 63, ei ddarganfod wedi ei glymu yn ei gartref yn Llanbradach.

Ar y pryd roedd yr heddlu yn credu mai lladrata oedd y rheswm tu ôl i'r llofruddiaeth.

Dangosodd profion fod Mr Williams wedi marw ar ôl cael ei fygu.