Teyrngedau i'r actor 'hynod ddawnus' Alex Beckett

Alex Beckett
Image caption Fe ymddangosodd Alex Beckett (chwith) yng nghyfresi comedi Twenty Twelve a W1A

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i actor o Sir Gaerfyrddin sydd wedi marw'n sydyn.

Roedd Alex Beckett yn 35 oed, ac yn fwyaf enwog am ei ran yn portreadu'r cymeriad Barney Lumsden yng nghomedïau'r BBC, Twenty Twelve a W1A.

Disgrifiodd ei asiant, Gavin Denton-Jones, ef fel "dyn ardderchog ac actor hynod ddawnus".

Dywedodd Shane Allen, rheolwr comisiynu comedi'r BBC: "Rydym wedi ein llorio â'r newyddion am farwolaeth Alex.

"Roedd e'n seren gomedi cynhyrchiol, amryddawn oedd wedi ennill parch mawr, ac roedd ei bortread o Barney Lumsden yn Twenty Twelve a W1A yn allweddol i'w llwyddiant.

"Mae'n meddyliau gyda'i deulu a'i ffrindiau ar yr adeg anodd hon."

Image copyright SHUTTERSTOCK
Image caption Alex Beckett yn Life for Beginners yn 2012

Dywedodd National Theatre Wales mewn datganiad bod Alex Beckett yn "bersonoliaeth fagnetig, ar y llwyfan ac oddi arno".

Ychwanegodd y datganiad bod ganddo "dalent aruthrol" a'i fod yn aml yn "gwneud i ni a'n cynulleidfaoedd rowlio chwerthin".

'Cyd-actor a chyfaill'

Roedd Alex Beckett ar hyn o bryd yn perfformio yn nrama lwyfan The Way of The World yn theatr y Donmar Warehouse yn Llundain.

Mewn datganiad, dywedodd penaethiaid y theatr, Josie Rourke a Kate Pakenham: "Rydym wedi'n tristáu'n arw o golli ein ffrind annwyl a'r actor gwych, Alex Beckett.

"Mae pawb yn Donmar a The Way of the World wedi'n llorio â'r newyddion trist hwn.

"Rydym wedi penderfynu gohirio gweddill perfformiadau'r wythnos, fel arwydd o barch i Alex, ac i roi peth amser i'r cwmni oedd oll yn caru Alex fel cyd-actor a chyfaill."

Pynciau Cysylltiedig