'Amodau rhewllyd' wedi cyfrannu at farwolaeth bachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mewn teyrnged, dywedodd deulu Jenson Evans "nad oes geiriau i ddisgrifio ein cariad tuag atat"

Mae cwest wedi clywed fod bachgen wyth oed wedi marw o ganlyniad i anaf i'w ben wedi i'r car yr oedd yn teithio ynddo daro coeden mewn amodau rhewllyd.

Bu farw Jenson Evans yn y gwrthdrawiad ger Tonysguboriau, Rhondda Cynon Taf, ar 28 Rhagfyr y llynedd.

Fe wnaeth y crwner yn y cwest yng Nghaerdydd ddod i'r casgliad bod Jenson wedi marw trwy ddamwain.

Clywodd Llys Crwner Caerdydd bod tad Jenson, Matthew Evans a'i bartner Jodie Rewbury yn gyrru adref ar ôl bod yn ymweld â theulu, gyda'u tri mab yng nghefn y car.

Dywedodd Ms Rewbury mewn datganiad: "Fe wnaeth y car ddechrau llithro. Nes i ddechrau sgrechian. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd."

Ychwanegodd Mr Evans: "Fe wnes i geisio ei gywiro ond doedd dim yn digwydd. Roeddwn i'n ceisio troi'r llyw a gwthio'r brêc."

'Gwlyb a rhewllyd'

Fe wnaeth y car daro coeden yng Nghoedwig Smilog a bu farw Jenson yn y fan a'r lle.

Dywedodd y parafeddyg cyntaf wnaeth gyrraedd y gwrthdrawiad y bu'n rhaid iddo ddod i'r canlyniad bod cyflwr Jenson tu hwnt i gymorth meddygol.

Ychwanegodd y Ditectif Gwnstabl Deborah Hobrough o Heddlu De Cymru bod y ffordd yn "wlyb a rhewllyd" a bod hynny "wedi cyfrannu at y gwrthdrawiad".

"Dylai Jenson fod wedi bod mewn sedd arbennig oherwydd ei oed a'i daldra, ond ni fyddai hyn wedi newid y canlyniad," meddai.

Fe wnaeth prawf post mortem hefyd ddod i'r canlyniad bod Jenson wedi marw o ganlyniad i anaf i'w ben.