Ateb y Galw: Cyn-chwaraewr rygbi Cymru Stephen Jones

Stephen Jones Image copyright Huw Evans Agency

Stephen Jones, cyn-chwaraewr rygbi Cymru a hyfforddwr olwyr y Scarlets sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Peter Rees yr wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Chwarae pêl-droed yn yr ardd gyda fy mrawd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Fy ngwraig. O'dd hi dwy flynedd yn iau na fi'n ysgol, ac fe wnes i briodi hi!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Torri ffenest drws cefn y tŷ yn chwarae pêl-droed.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Tra'n gwylio DIY SOS a Stand Up To Cancer Celebrity Bake Off.

Image caption Mae DIY SOS yn helpu i ail-adeiladu cartrefi, fel yn y bennod arbennig yma o Abertawe ar gyfer Plant Mewn Angen - ond yn achosi i ni i gyd grïo, ochr arall y sgrin deledu!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Fi'n rhoi popeth yn y dishwasher! Hyd yn oed pethau sy' ddim i fod yna!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Unrhyw le yn y gorllewin - Cei Newydd yn un o'r ffefrynnau.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson ein priodas gyda'n teulu a ffrindiau i gyd.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Fi'n joio byw!


O Archif Ateb y Galw:


Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Outliers, Malcolm Gladwell, a hunangofiant John Wooden.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Keith Floyd ac Oliver Reed achos bydde'r bwyd yn grêt a'r storïau'n wych.

Image caption Byddai digon o fwyd, diodydd a sgwrsio ar noson â Keith Floyd!

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Fi'n Cardi! (Ges i fy ngeni yn Aberystwyth.)

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Cymryd fy anadl olaf!

Beth yw dy hoff gân a pham?

Sosban Fach achos yr atgofion!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Prawn cocktail, stêc a chips, a sticky toffee pudding.

Image copyright Getty Images
Image caption Er ei ddiddordeb cynnar mewn pêl-droed, chwarae rygbi oedd Stephen... er fod yr ymarfer cicio wedi bod o help, mae'n siŵr

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Roger Federer

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Andrew 'Tommo' Thomas

Pynciau Cysylltiedig