Ymchwiliad i gêm rhwng Port Talbot a'r Rhyl yn parhau

Victoria Road Stadium, Port Talbot Image copyright Google
Image caption Mae clwb pêl-droed Port Talbot yn chwarae eu gemau cartref yn stadiwm Ffordd Victoria

Mae plismyn yn parhau i ymchwilio i achos 11 o bobl wedi honiadau eu bod â rhan mewn trefnu canlyniad gêm a gafodd ei chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru union ddwy flynedd yn ôl.

Does neb wedi ei gyhuddo wedi i batrymau betio ar y gêm rhwng Port Talbot a'r Rhyl arwain at ymchwiliad gan yr heddlu.

Ar ddiwrnod y gêm sef 9 Ebrill 2016 collodd Port Talbot o 5-0 yn erbyn Y Rhyl ac nid oedd y Rhyl wedi cael buddugoliaeth mewn 17 gêm cyn hynny.

Mae Heddlu'r De yn dweud bod ffeil wedi cael ei chyflwyno i Wasnaeth Erlyn y Goron ond mae'r gwasanaeth erlyn yn dweud nad ydyn nhw hyd yma wedi cael ffeil lawn o dystiolaeth.

Felly ni all yr erlynwyr ystyried unrhyw gyhuddiadau ar hyn o bryd.

Methiant Rhyl i ennill gemau

Dechreuodd swyddogion uned troseddau economaidd Heddlu'r De ymchwilio i'r mater wedi iddyn nhw dderbyn gwybodaeth gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Comisiwn Gamblo.

Cafodd wyth dyn a thair dynes - gan gynnwys chwaraewyr, staff a phobl cysylltiedig - eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i dwyllo.

Ar y pryd doedd Rhyl ddim wedi ennill gêm gynghrair ers iddynt drechu Airbus UK Brychdyn o 1-0 ar 23 Hydref 2015.

Ar un adeg roedd Port Talbot 12 pwynt ar y blaen i'r Rhyl ac roeddent wedi'u trechu o 4-0 lai na bythefnos cyn y gêm dan sylw.

Dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru nad oedd hi'n briodol gwneud sylw tra bod ymchwilad yr heddlu yn parhau.

Doedd y Comisiwn Gamblo chwaith ddim am wneud sylw ar y mater.

Image copyright Getty Images

Y rhai a gafodd eu harestio yn Awst 2016 oedd:

 • Dyn 20 oed o Abertawe
 • Dyn 21 oed o Abertawe
 • Dyn 23 oed o Bort Talbot
 • Dyn 24 oed o Abertawe
 • Dyn 27 oed o Abertawe
 • Dynes 28 oed o Bort Talbot
 • Dyn 28 oed o Gastell-nedd
 • Dynes 33 oed o Abertawe
 • Dyn 35 oed o Abertawe
 • Dynes 43 oed o Abertawe
 • Dyn 48 oed o Abertawe

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol