Côrdydd yn dod i'r brig yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Côrdydd

Mae Côrdydd wedi cipio gwobr Côr yr ŵyl yn yr Ŵyl Ban Geltaidd.

Cafodd y côr o Gaerdydd y wobr am y perfformiad gorau ar ôl dod i'r brig yng nghystadleuaeth y Côr Cymysg Digyfeiliant a'r Côr Agored gyda chyfeiliant.

Llwyddiant i Gymru

Mae'r ŵyl wedi ei chynnal eleni rhwng 3-8 o Ebrill yn Letterkenny, Iwerddon a'r bwriad yw hyrwyddo cerddoriaeth, iaith, dawns a chwaraeon y chwe chenedl Geltaidd.

Yn ystod yr wythnos mae nifer o ddigwyddiadau fel gweithdai dawns ac iaith, sesiynau stori a pherfformiadau wedi'u cynnal.

Nid Côrdydd oedd yr unig gôr o Gymru i gael llwyddiant.

Fe wnaeth Eryrod Meirion o ardal Llanuwchllyn hefyd gipio'r wobr gyntaf yng nghategori'r Côr Meibion a'r Côr Gwerin ac fe ddaethont yn ail yn y gystadleuaeth Côr Agored gyda chyfeiliant.

Ffynhonnell y llun, Côrdydd
Disgrifiad o’r llun,
Branwen Gwyn, cyfeilydd y côr gyda'r arweinydd Huw Foulkes

Cafodd Côr Dre, Caernarfon y brif wobr am y Côr Gwledig ac ail yn y Côr Gwerin.

Roedd Hogia'r Ddwylan yn ail yn y gystadleuaeth i gorau meibion ac fe enillodd Côrnarfon y wobr am gân orau yr ŵyl gan gôr nad oedd wedi ennill gwobr.

Dywedodd arweinydd Côrdydd, Huw Foulkes ei bod hi'n anrhydedd ennill y brif wobr ac y byddan nhw yn ymweld â'r ŵyl eto yn y dyfodol.

"Dyma'r tro cynta i ni fel côr fynd i'r Ŵyl ac mae'n fraint cipio'r brif wobr yn erbyn cymaint o gorau arbennig.

"Ond roedd yr Ŵyl yn llawer mwy na'r cystadlu ac yn sicr, mi wnaethon ni'n fawr o'r elfen gymdeithasol hefyd.

"Roedd yr awyrgylch a'r mwynhau ar ôl y cystadlu gyda'r corau eraill yn rhywbeth wnawn ni gofio am amser hir iawn.

"Dwi'n falch iawn o'r criw - nid yn unig am fod yn llwyddiannus, ond am fod yn gymdeithas o ffrindiau gwych! Rydan ni gyd yn edrych 'mlaen at y trip nesa'n barod."