Cystadleuaeth ddawns, y 'cyntaf o'i math' i bobl anabl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Leonard Cheshire
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 100 o gystadleuwyr yn ceisio am le yn y rownd derfynol

Bydd rownd derfynol cystadleuaeth ddawns, Strictly Cymru, yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn.

Dyma'r gystadleuaeth gyntaf o'i math yng Nghymru medd y trefnwyr, sydd wedi ei chreu er mwyn annog pobl anabl i ddawnsio ac i gadw'n heini.

Mae gan 1 o bob 5 yng Nghymru fath o anabledd, a dydy 57% o'r rhain ddim yn cymryd rhan mewn ymarfer corff yn ôl Step Change Studios.

Bydd 10 o ddawnswyr yn gobeithio dod i'r brig yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd.

'Diffyg cyfleoedd'

Cafodd dawnswyr brwd rhwng 16 a 65 oed eu gwahodd gan Strictly Cymru i gystadlu mewn rowndiau rhanbarthol ar hyd Cymru rhwng mis Rhagfyr a Chwefror eleni.

Fe wnaeth bron i 100 o gystadleuwyr gymryd rhan yn y rowndiau rhanbarthol, cyn i'r 10 olaf gael eu dewis.

Bydd cystadleuwyr yn perfformio gyda dawnswyr proffesiynol gan arddangos sawl arddull gan gynnwys y Paso Doble, Cha Cha a'r Walts.

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ymysg yr unigolion sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth.

'Effaith cadarnhaol'

Cwmni dawns Step Change Studios a'r sefydliad gofal a chefnogaeth Leonard Cheshire sydd yn gyfrifol am drefnu'r digwyddiad.

Bwriad y gystadleuaeth yn ôl Rashmi Becker, sylfaenydd Step Change Studios, yw cynnig cyfle unigryw i bobl anabl ddawnsio, perfformio a chystadlu ym mhrosiect ddawns gyntaf o'i fath yng Nghymru.

Sefydlodd Mrs Becker y cwmni dawns mewn ymateb i ddiffyg cyfleoedd i bobl anabl ddawnsio.

"Roedd hi'n ffantastig gweld gymaint o bobl ag anableddau yn cymryd rhan yn y rowndiau rhanbarthol," meddai wrth Cymru Fyw.

"Mae hyn yn dangos pwysigrwydd darparu mwy o gyfleoedd creadigol a chynhwysol i bobl anabl gadw'n heini."

"Wrth weithio yn y maes gofal cymdeithasol a gofalu am fy mrawd, rydw i wedi gweld yr effaith gadarnhaol a gaiff dawns ar hyder, cyfathrebu, creadigrwydd ac iechyd meddwl".

Ffynhonnell y llun, Leonard Cheshire
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r cystadleuwyr a'u mentoriaid

Mae Rhian Stangroom, sylwebydd ar ran Leonard Cheshire yng Nghymru yn gobeithio y bydd Strictly Cymru yn digwydd yn flynyddol os bydd cefnogaeth ariannol ar gael.

"Rydyn ni yn gwybod bod nawdd gofal fel arfer yn canolbwyntio ar ofynion corfforol pobl ond ddim yn gwrdd â'u gofynion cymdeithasol."

"Mae angen mwy o ddigwyddiadau fel Strictly Cymru yng Nghymru," ychwanegodd.

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal yn neuadd Masonic, Caerdydd am 14:30 ddydd Sadwrn, gan gydfynd a diwrnod Iechyd Rhyngwladol.

Am fwy o wybodaeth am Strictly Cymru gallwch gyfeirio at wefan y digwyddiad.