Cwis: Pwy yw'r brawd neu chwaer adnabyddus?

Cyhoeddwyd

Mae Ebrill 10fed wedi cael ei ddathlu fel World Sibling Day yn yr Unol Daleithiau ers 1997, wedi i Claudia Evart benderfynu i greu gŵyl i gofio brodyr a chwiorydd, wedi mawrolaeth ei brawd a'i chwaer yn ifanc.

Ers hynny mae ei boblogrwydd wedi tyfu tan iddo gyrraedd y pinacl, gyda chwis Cymru Fyw sydd wedi'i greu yn arbennig i ddathlu'r diwrnod!