Carcharu Owain Llŷr Thomas am droseddau rhyw hanesyddol

Cyhoeddwyd

Mae dyn 39 oed o Geredigion wedi ei garcharu am 15 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn tair merch ifanc.

Fis diwethaf, cafwyd Owain Llŷr Thomas, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw ym Margam, yn euog o 23 o droseddau gan gynnwys ymosodiad rhyw ar ferch dan 13.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Thomas, sydd wedi gweithio fel technegydd cyfrifiadurol mewn ysgol ac i Gyngor Llyfrau Cymru, wedi cam-drin y merched rhwng 1995 a 2007.

Fe ddechreuodd Thomas gam-drin un o'r merched pan oedd hi'n bump oed.

'Dinistrio eu bywydau'

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr T Mervyn Hughes QC bod effaith y troseddu ar y dioddefwyr yn "sylweddol ac yn ddifrifol".

Ychwanegodd: "Yn wir, gall rywun ddweud eich bod bron iawn wedi dinistrio eu bywydau."

Bydd Thomas yn treulio hanner ei ddedfryd dan glo, a'r hanner arall ar drwydded.

Wedi'r dedfrydu, dywedodd Mandy Tobias o Wasanaeth Erlyn y Goron bod Thomas wedi camdrin tair merch ifanc, a "bod ond un esboniad am pam wnaeth hynny, er mwyn ei bleser ei hun".

"Fe wnaeth y dioddefwyr ddangos dewrder mawr wrth adrodd y troseddau a rhoi tystiolaeth i'r llys."

Pynciau Cysylltiedig