Galw ar ddarlledwyr addasu i 'fygythiad' ar-lein

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRhodri Williams

Mae'n rhaid i ddarlledwyr addasu i'r "bygythiad" maen nhw'n ei wynebu gan wasanaethau ar-lein, yn ôl cyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru.

Wrth iddo roi'r gorau i'w swydd ar ôl 14 o flynyddoedd mae Rhodri Williams yn dweud fod twf gwasanaethau fel Netflix ac Amazon Prime yn golygu y gallai'r rhaglenni sydd wedi'u hanelu'n benodol at gynulleidfaoedd Cymreig leihau yn y dyfodol.

Ond ychwanegodd fod y broblem o 'newyddion ffug' yn rhoi cyfle i sianeli traddodiadol brofi eu gwerth.

Fe wnaeth arolwg Ofcom o batrwm gwylio pobl Cymru yn 2017 awgrymu tra bod pobl dal o'r farn fod gwylio rhaglenni byw yn bwysig, roedd 76% o gartrefi yn gwylio cynnwys 'ar-alw', tra bod 25% o gartrefi yn tanysgrifio i ddarparwyr.

Mae gan Netflix dros 100 miliwn o danysgrifwyr, ac mae'n un o nifer o gwmnïau sy'n cynnig gwasanaeth ffrydio rhaglenni.

Yn ôl Mr Williams mae'r sefyllfa yn fygythiad i'r modd mae darlledwyr fel y BBC a ITV yn cael eu cyllido.

"Mae yna fygythiad i'r model cyllido oherwydd nid yn unig mae'n rhaid i ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus barhau i wneud rhaglennu da mae pobl eisiau eu gwylio, ond mae'n rhaid iddynt wneud yn siŵr fod o ar gael mewn modd y mae pobl eisiau ei wylio.

"Felly mae'n rhaid iddyn nhw feddwl am y modd maen nhw'n dosbarthu cynnwys, mae'n rhaid iddynt wario mwy o arian ar ddosbarthu nag maent wedi bod yn gwneud, ond bydd yr arian yn dod o'r ffynhonnell ar gyfer creu rhaglenni.

"Mae hwnna'n fygythiad i'r model fusnes, ac mae'r bygythiad yn un real iawn," meddai.

Dywedodd oni bai fod cyllidebau'n cynyddu, y byddai'n rhaid i'r arian ddod o gyllideb oedd yn wreiddiol wedi ei fwriadu ar gyfer rhaglenni Cymreig penodol.

"Bydd unrhyw ymdrech i barhau i ddarparu ar gyfer cynulleidfa ddaearyddol benodol felly dan fygythiad.

"Dyw'r cwmnïau mawr hyn ddim a diddordeb mewn cynhyrchu deunydd i wledydd bach yn y byd, maen nhw am gynhyrchu rhaglenni sy'n ddeniadol i bawb."

Newyddiaduraeth traddodiadol

Ychwanegodd Mr Williams fod newyddion ffug ar-lein hefyd yn fygythiad i ddarparwyr newyddion traddodiadol.

"Mae pobl yn gwylio 'newyddion' sydd ddim o reidrwydd yn newyddion, mae'n rhywbeth mae rhywun yn feddwl neu wedi ei greu."

Ond dywedodd fod hyn yn gyfle i ddarparwyr traddodiadol: "Mae pobl yn gweld budd o gael eu newyddion o frand maen nhw'n ymddiried ynddo."

"Rwyf yn credu fod yna gyfle i gynhyrchwyr traddodiadol o newyddiaduriaeth broffesiynol i ddarparu gwasanaeth mae pobl yn ei werthfawrogi."