Bygwth saethu partner wedi anghydfod dros set deledu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae ffarier o Ynys Môn wedi ei garcharu ar ôl iddo fygwth saethu ei bartner gyda dryll yn dilyn anghydfod dros set deledu.

Roedd Paul Ellis James, 54, o Garreglefn, Amlwch, wedi bygwth saethu Joanne Searby ar Ionawr 27 am ei fod yn dymuno gwylio rhaglen deledu wahanol i'r hyn oedd ymlaen yn y tŷ.

Clywodd y Llys fod James wedi bod yn yfed chwisgi yn ystod y dydd, a'i fod yn teimlo'n isel wedi marwolaeth cyfaill iddo.

Pan ddaeth yn ôl i'r tŷ, roedd Ms Searby, a'i dau blentyn 15 a 12 oed, yn gwylio'r teledu, ond roedd James am newid y sianel i wylio'r rhaglen Dad's Army.

Fe ddechreuodd y cwpwl anghydweld ynglŷn â'r sefyllfa, ac fe darodd James Ms Searby, cyn mynd i nôl y dryll a'i bygwth.

'Dwi'n mynd i dy ladd di'

Er nad oedd y dryll wedi ei lwytho ar y pryd, roedd James wedi ei anelu at Ms Searby ac wedi dweud wrthi: "Dwi'n mynd i dy saethu di... dwi'n mynd i dy ladd di."

Clywodd y llys fod Ms Searby wedi maddau i James ers y digwyddiad, a'i bod yn ei gefnogi yn yr achos, roedd y barnwr hefyd wedi derbyn sawl geirda yn cefnogi James.

Roedd James wedi pledio'n euog i fod â dryll yn ei feddiant heb drwydded, ond bydd cyhuddiadau o ymosod a gwneud bygythiadau i ladd yn parhau ar ffeil.

Disgrifiodd y Barnwr Peter Heywood y digwyddiad fel un "ofnadwy".

"Roeddech yn dal y dryll tuag at eich dioddefwr yn y tŷ, gan ei gadael mewn sefyllfa ofnadwy o frawychus," meddai.

Cafodd James ei ddedfrydu i dair blynedd o garchar.

Pynciau Cysylltiedig