Cynnal gŵyl undydd genedlaethol i annog dysgwyr y Gymraeg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd rhai o'r gweithgareddau yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth

Mae trefnwyr gŵyl genedlaethol, sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr y Gymraeg fwynhau siarad yr iaith, wedi dweud y bydd yr ŵyl eleni yn "adeiladu ar lwyddiant y llynedd".

Mae gŵyl undydd 'Ar Lafar', sy'n cael ei chynnal yn Ebrill 21, yn bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Fe fydd uchafbwyntiau'r ŵyl eleni yn cynnwys arddangosfa am y môr-leidr Barti Ddu a gweithdy paentio yn null yr artist Kyffin Williams.

Un o'r prif ddatblygiadau ers y llynedd yw bod yr holl ddigwyddiadau wedi eu teilwrio ar gyfer lefelau gwahanol o ddysgwyr.

Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn amryw o safleoedd ledled Cymru, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis a'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ŵyl fod "y llynedd wedi bod yn llwyddiant mawr, a bod y ddarpariaeth eleni wedi adeiladu ar y llwyddiant hwnnw."

Cwrs ar-lein newydd

I gyd-fynd â'r ŵyl, mae'r Ganolfan Genedlaethol hefyd wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu lansio cwrs ar-lein newydd ar gyfer gweithwyr yn y diwydiant hamdden a thwristiaeth yn y gwanwyn.

Dywedodd Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Efa Gruffudd Jones: "Dyn ni'n falch iawn bod Ar Lafar yn digwydd eto eleni, wedi llwyddiant y llynedd, gyda hyd yn oed yn fwy o weithgareddau a sesiynau diddorol ar gyfer dysgwyr a'u teuluoedd.

"'Dyn ni'n falch hefyd o fedru parhau'r bartneriaeth gyda'r Amgueddfa a'r Llyfrgell.

Dywedodd Prif Weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Linda Tomos bod y llyfrgell yn "gyffrous eleni i gynnig profiadau newydd i'r dysgwyr a fydd yn ymweld â ni".

Ychwanegodd ei bod yn gobeithio bod diwrnod fel hyn yn rhoi hyder i ddysgwyr ddefnyddio'r iaith mewn llefydd cyhoeddus.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol