Caethwasiaeth: Nifer uchel yn Brydeinwyr medd ffigyrau

Menyw yn cerdded y stryd Image copyright AFP
Image caption Mae nifer o fenywod sy'n gaethweision yn cael eu gorfodi i buteinio

Roedd y mwyafrif o bobl a gafodd eu hadnabod fel caethweision posib yng Nghymru y llynedd yn hanu'n wreiddiol o Brydain, yn ôl ffigyrau swyddogol.

O'r 193 o bobl yng Nghymru a gafodd gymorth gan y corff Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol yn 2017, roedd 30% yn Brydeinwyr.

Mae hynny bron ddwywaith y cyfartaledd yn Lloegr a gweddill Prydain yn ystod yr un cyfnod.

Dywedodd cyfarwyddwr yr asiantaeth cenedlaethol sy'n casglu'r ystadegau fod caethwasiaeth yn "fygythiad sy'n esblygu".

Ar draws Prydain roedd dros 5,000 o bobl wedi cael eu hadnabod fel caethweision posib y llynedd, ac mae'r nifer yna'n cynyddu yn flynyddol.

Yn ôl y corff cyfeirio, roedd nifer o bobl o Albania, Vietnam a Sudan yn eu plith.

Image copyright Rory Carnegie
Image caption Gall pobl sy'n fregus neu sy'n byw ar gyrion cymdeithas gael eu gorfodi i weithio mewn rhai sectorau, fel ffermio

Mewn sawl achos cafodd caethweision posib eu cyfeirio at yr heddlu er mwyn iddyn nhw gynnal ymchwiliad pellach i'r sefyllfa.

Cafodd 29 o bobl eu cyfeirio at Heddlu'r De, 21 at Heddlu'r gogledd, tri at Heddlu Gwent ac un at Heddlu Dyfed Powys.

Roedd 106 yn fenywod ac 86 yn ddynion.

Roedd y mwyafrif o'r achosion o gaethwasiaeth yng Nghymru yn ymwneud â dynion yn cael eu defnyddio i lafurio (26%), ac yna blant oedd yn cael eu camddefnyddio yn rhywiol (21.7%)

Cynnydd yn nifer y bobl ifanc

Dywedodd Will Kerr, Cyfarwyddwr yr Asiantaeth Torcyfraith Cenedlaethol a oedd yn gyfrifol am gasglu'r wybodaeth ynghyd: "Mae'r adroddiad hwn yn atgyfnerthu'r farn ein bod ni'n ymdrin â bygythiad sy'n esblygu."

"Mae'r troseddwyr sy'n ymwneud â'r math hwn o gamddefnydd yn ehangu i'r wê er mwyn cyflawni eu gweithredoedd, yn enwedig yn y maes 'gwasanaethau oedolion'.

"Rydyn ni hefyd yn gweld cysylltiad llawer cryfach rhwng caethwasiaeth a threfnu mewnfudo anghyfreithlon o'r tu allan i Brydain.

"Yn aml, yr un rhwydweithiau o droseddwyr sy'n gyfrifol am gludo'r bobl yma, ac mae'r mewnfudwyr yn fregus i gael eu camddefnyddio yn ystod y siwrneau ac ar ôl cyrraedd yma.

"Beth sy'n ein poeni ni yn fwy na dim ydy'r cynydd mewn pobl ifanc sy'n cael eu camddefnyddio ar gyfer gwasanaethau rhyw a chario cyffuriau."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol