Cawl cig oen yw'r pryd sy'n llygru fwyaf, medd adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sian Edmunds

Dywed undeb ffermwyr NFU Cymru ei fod yn "arswydo" o ddarllen mai cawl cig oen yw'r pryd "sy'n llygru fwyaf" ym Mhrydain.

Mae adroddiad gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) yn dweud fod powlen o gawl cig oen yn cynhyrchu cymaint o lygredd â berwi tegell 258 o weithiau oherwydd y methan sy'n cael ei gynhyrchu gan ddefaid.

Ond mae'r NFU yn dweud nad yw'r "adroddiad yn cydnabod y budd y mae defaid sy'n pori yn ei gyfrannu at bioamrywiaeth".

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud y gallai newid hinsawdd beryglu dyfodol y cawl.

Dywedodd Hedd Pugh, Cadeirydd Bwrdd Materion Gwledig NFU Cymru: "Ry'n wedi ein synnu gyda natur yr adroddiad sy'n cymharu cynhrychu cig oen â'r weithred o roi tegell i ferwi.

"Mae ffermwyr Cymru yn cymryd eu dyletswyddau amgylcheddol o ddifrif ac mae'r diwydiant o hyd yn ceisio bod yn fwy effeithiol a chynhyrchiol er mwyn cwrdd a gofynion newid hinsawdd."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe astudiodd WWF effaith pedwar pryd clasurol - cawl cig oen, cyw tikka masala, cinio'r aradwr (ploughman's lunch) a physgod a sglodion - ac fe nodwyd y gallai'r prydau ddiflannu o ganlyniad i newid hinsawdd.

Gallai moroedd cynnes olygu bod niferoedd y penfreisiaid(cod) yn disgyn a bod pysgod rhatach yn cael eu defnyddio yn eu lle.

Gallai tymheredd yn codi gael effaith hefyd ar gywion ieir wrth i gynhrychion soia, sy'n cael eu defnyddio i'w bwydo, gael eu taro gan ddiffyg dŵr a gormod o wres.

Dywedodd Gareth Redmond-King, un o benaethiaid WWF: "Mae'r bygythiad i'r prydau clasurol yma yn dangos sut y gall newid hinsawdd effeithio ar ein bywydau yn y dyfodol os nad ydym yn gweithredu nawr.

"Os yw pob un ohonom yn gweithredu, mi allwn frwydro yn erbyn newid hinsawdd a chadw ein hoff brydau."