Disgwyl oedi wrth i welliannau rheilffyrdd barhau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Network Rail

Mae teithwyr trên yng ngogledd Cymru wedi cael eu rhybuddio i ddisgwyl oedi dros y penwythnos wrth i brosiect gwerth £50m i wella'r rheilffyrdd gael ei ddefnyddio am y tro cyntaf.

Bydd peirianwyr yn cynnal profion ar y system arwyddion newydd rhwng Bae Colwyn a Shotton i sicrhau eu bod yn gweithio fel y disgwyl.

Fe fydd gwasanaeth bws yn rhedeg yn lle trenau rhwng Cyffordd Llandudno a Chaer.

Dywedodd Network Rail y bydd y newidiadau'n gwella gwytnwch a dibynadwyedd y rheilffordd.

'Lleddfu'r amhariad'

"Fe fyddwn ni'n gweithio'n agos gyda Threnau Arriva Cymru a'n partneriaid eraill yn y diwydiant i leddfu'r amhariad i deithwyr a thrigolion wrth i ni gwblhau'r gwaith hanfodol yma," meddai Richard Evans o Network Rail.

Yn ogystal â'r penwythnos yma, gwasanaeth bws ac nid trenau fydd yn rhedeg ar 8, 15, 22 a 29 Ebrill, a 13 Mai hefyd.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru y dylai teithwyr edrych ar-lein am y newyddion diweddaraf cyn iddyn nhw ddechrau ar eu siwrnai.