Papur newydd Y Cymro ar y silffoedd unwaith eto

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Ar ôl diflannu naw mis yn ôl mae papur newydd Y Cymro ar werth unwaith eto, gyda'r golygyddion yn dweud y gall y misolyn fod yn bapur cenedlaethol "poblogaidd" i bawb.

Pwyllgor o gefnogwyr sydd yn gyfrifol am olygu a chynhyrchu y papur ar ei newydd wedd.

Cyn iddo ddod i ben ym mis Mehefin y llynedd roedd Y Cymro yn cael ei gyhoeddi bob wythnos ond bellach bob mis bydd yn ymddangos.

Mae dros 3,000 o gopïau wedi'u hargraffu, a £1 fydd cost prynu'r papur a chefnogi'r fenter newydd.

Dathlu a diolch

Mae cyfranwyr i'r Cymro newydd yn cynnwys Twm Morys, Dewi Prysor a Tecwyn Ifan.

Disgrifiad,
Gruffydd Meredith, un o olygyddion Y Cymro newydd, yn sôn am y gobeithion

Dywedodd Wyn Williams, aelod o bwyllgor Y Cymro, bod cefnogwyr masnachol ac arian cyhoeddus wedi sicrhau atgyfodiad y papur.

"Diwrnod i ddathlu yw e heddiw, dathlu'r papur newydd a'r ffaith bod yr hysbysebion wedi talu am y costau cynhyrchu.

"Hoffwn ddiolch i Gyngor Llyfrau Cymru am y nawdd i osod ein menter newydd, Cyfryngau Cymru Cyf, ar sail gadarn."

Pan gyhoeddwyd y fersiwn wreiddiol am y tro diwethaf y llynedd roedd rhai yn amheus iawn a fyddai unrhyw gynllun i atgyfodi'r papur yn llwyddo.

Ond mae'r pwyllgor sydd nawr yn gyfrifol am Y Cymro yn awyddus i ddenu'r darllenwyr brwd yn ôl, ac yn gobeithio apelio at gynulleidfa newydd.

Bydd peth cynnwys ar-lein yn y dyfodol, ond pwysigrwydd cadw'r papur printiedig sydd wedi ysgogi'r ail-lansiad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol