Carcharu dau wedi lladrad swyddfa bost Rhosybol, Ynys Môn

corbett haywood Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae Corbett (ch) wedi ei ddedfrydu i garchar am 12 mlynedd, a Haywood am wyth mlynedd a phedwar mis

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am eu rhan mewn lladrad yn swyddfa bost Rhosybol ger Amlwch.

Fe ddigwyddodd y lladrad am tua 17:15 ar ar 6 Tachwedd.

Roedd Zak Craig Corbett, 43, a Thomas Oliver Haywood, 36, y ddau o Ynys Môn, eisoes wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol.

Cafodd gweithiwr y swyddfa bost ei fygwth gan ddau ddyn â throsol neu far haearn wnaeth fynnu arian ganddo.

Yn Llys y Goron Caernarfon fore Iau, fe gafodd Corbett ei ddedfrydu i garchar am 12 mlynedd, ac fe gafodd Haywood ei ddedfrydu i wyth mlynedd a phedwar mis dan glo.

Image copyright Google
Image caption Fe ddigwyddodd y lladrad ar 6 Tachwedd yn swyddfa bost Rhosybol

Dywedodd yr Arolygydd Gerwyn Thomas o uned y CID yng Nghaernarfon fod Corbett a Haywood wedi mynd i'r swyddfa bost ac ymosod ar y postfeistr.

"Roedd gan y postfeistr y dewrder i sefyll i fyny i'r troseddwyr yma, a gyda chymorth aelodau dewr o'r cyhoedd, fe lwyddwyd i ddal Haywood yn y swyddfa nes i'r heddlu gyrraedd a'i arestio.

"Fe wnaeth Corbett ffoi o'r digwyddiad, ac o'r ardal yn ehangach, ond diolch i swyddog cymunedol yn Sheffield, fe gafodd ei arestio ym mis Rhagfyr.

"Rydym yn croesawu'r ddedfryd heddiw, ac yn gobeithio y bydd yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ein bod yn ceisio gwneud ein cymunedau'n llefydd mwy diogel."

'Edmygedd a dewrder'

Yn ystod y gwrandawiad ddydd Iau, fe soniodd y Barnwr David Hale am ei "edmygedd mawr" ac am "ddewrder" y cwpl oedd yn berchen ar y swyddfa bost a chymdogion oedrannus ddaeth i gynorthwyo yn ystod y lladrad.

Dywedodd bod y lladrad wedi rhoi cymaint o fraw i'r perchnogion, Steven ac Anwen Pye, nes eu bod wedi penderfynu cau'r swyddfa bost ar ôl 14 mlynedd o wasanaeth - gan adael y pentref heb gyfleuster o'r fath.

Yn ystod y digwyddiad, fe aeth Mrs Pye i chwilio am gymorth cymdogion, gan ofyn iddynt gysylltu â'r heddlu, ac fe ddaeth y cymdogion yn ôl gyda hi i'r swyddfa i wynebu'r lladron.

Roedd y cymdogion wedi bod yn taflu poteli plastig o ddiodydd meddal at y diffynyddion mewn ymgais i geisio eu hymatal.

Clywodd y llys hefyd fod un cymydog wedi taro Haywood gydag arwydd loteri metel, ac fe ddaeth cymydog arall ac eistedd arno nes bod yr heddlu yn cyrraedd.

Straeon perthnasol