Noel James: Brwydro problemau iechyd meddwl

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae problemau iechyd meddwl yn gallu effeithio ar bawb, hyd yn oed comedïwyr.

"Dwi wedi bod yn isel, dwi wedi bod yn paranoid. Dwi wedi bod yn hypochondriac eithafol. Ers fy arddegau, dwi wedi cael cyfnodau lle dwi wedi teimlo'n drist am ryw reswm."

"Fi'n treulio tair awr y dydd o flaen cyfrifiadur. Mae'r lifestyle yn gallu arwain at amser sbâr i ti wneud dim byd ond meddwl..."

Mae problemau iechyd meddwl yn gallu effeithio ar bawb, hyd yn oed comedïwyr.

Mae Noel James wedi brwydro amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl wrth deithio'r byd yn perfformio comedi stand yp.

Yn y fideo yma, mae'n ceisio esbonio a dod i delerau gyda'i afiechyd.

Pynciau Cysylltiedig